[1]
Ciesielska, M. 2022. „O lepszą, jaśniejszą, wolną od duchowo obcego elementu przyszłość lekarską”. Starania Związku Lekarzy Państwa Polskiego o „odżydzenie” stanu lekarskiego (1936-1939). Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. 85, (lip. 2022), 66–95. DOI:https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.05.