[1]
Witczak, W. 2022. Przemysław Dymek, 7 Batalion Sanitarny. Kadra Zapasowa 7 Szpitala Okręgowego. (Seria Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, zeszyt 220). Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2021, ss.27+1 nlb., ilustr. ISBN 978-83-66508-14-9. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. 85, (lip. 2022), 174–175.