(1)
Ciesielska, M. „O lepszą, jaśniejszą, Wolną Od Duchowo Obcego Elementu przyszłość lekarską”. Starania Związku Lekarzy Państwa Polskiego O „odżydzenie” Stanu Lekarskiego (1936-1939). AHiFM 2022, 85, 66-95.