(1)
Witczak, W. Przemysław Dymek, 7 Batalion Sanitarny. Kadra Zapasowa 7 Szpitala Okręgowego. (Seria Zarys Historii Wojennej pułków Polskich W Kampanii wrześniowej, Zeszyt 220). Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2021, ss.27+1 nlb., Ilustr. ISBN 978-83-66508-14-9. AHiFM 2022, 85, 174-175.