Ciesielska, M. (2022). „O lepszą, jaśniejszą, wolną od duchowo obcego elementu przyszłość lekarską”. Starania Związku Lekarzy Państwa Polskiego o „odżydzenie” stanu lekarskiego (1936-1939). Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 85, 66–95. https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.05