Witczak, W. (2022). Przemysław Dymek, 7 Batalion Sanitarny. Kadra Zapasowa 7 Szpitala Okręgowego. (Seria Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, zeszyt 220). Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2021, ss.27+1 nlb., ilustr. ISBN 978-83-66508-14-9. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 85, 174–175. Pobrano z https://journals.akademicka.pl/ahifm/article/view/5056