Kierzek, A. (2023). Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Jana Kazimierza. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 86, 33–49. https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.03