CIESIELSKA, M. „O lepszą, jaśniejszą, wolną od duchowo obcego elementu przyszłość lekarską”. Starania Związku Lekarzy Państwa Polskiego o „odżydzenie” stanu lekarskiego (1936-1939). Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, [S. l.], v. 85, p. 66–95, 2022. DOI: 10.12797/AHiFM.85.2022.85.05. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/ahifm/article/view/5044. Acesso em: 21 cze. 2024.