Ciesielska, M. (2022) „„O lepszą, jaśniejszą, wolną od duchowo obcego elementu przyszłość lekarską”. Starania Związku Lekarzy Państwa Polskiego o «odżydzenie» stanu lekarskiego (1936-1939)”, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 85, s. 66–95. doi: 10.12797/AHiFM.85.2022.85.05.