Polak, A., Pawlikowska-Łagód, K. i Grzybowski, A. (2022) „Zygmunt Kramsztyk, MD and his idea of innovative hospitals”, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 85, s. 27–29. doi: 10.12797/AHiFM.85.2022.85.06.