Witczak, W. (2022) „Przemysław Dymek, 7 Batalion Sanitarny. Kadra Zapasowa 7 Szpitala Okręgowego. (Seria Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, zeszyt 220). Oficyna Wydawnicza «Ajaks», Pruszków 2021, ss.27+1 nlb., ilustr. ISBN 978-83-66508-14-9”, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 85, s. 174–175. Dostępne na: https://journals.akademicka.pl/ahifm/article/view/5056 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).