[1]
M. Ciesielska, „„O lepszą, jaśniejszą, wolną od duchowo obcego elementu przyszłość lekarską”. Starania Związku Lekarzy Państwa Polskiego o «odżydzenie» stanu lekarskiego (1936-1939)”, AHiFM, t. 85, s. 66–95, lip. 2022.