[1]
W. Witczak, „Przemysław Dymek, 7 Batalion Sanitarny. Kadra Zapasowa 7 Szpitala Okręgowego. (Seria Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, zeszyt 220). Oficyna Wydawnicza «Ajaks», Pruszków 2021, ss.27+1 nlb., ilustr. ISBN 978-83-66508-14-9”, AHiFM, t. 85, s. 174–175, lip. 2022.