Ciesielska, M. „„O lepszą, jaśniejszą, Wolną Od Duchowo Obcego Elementu przyszłość lekarską”. Starania Związku Lekarzy Państwa Polskiego O «odżydzenie» Stanu Lekarskiego (1936-1939)”. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, t. 85, lipiec 2022, s. 66-95, doi:10.12797/AHiFM.85.2022.85.05.