Polak, A., K. Pawlikowska-Łagód, i A. Grzybowski. „Zygmunt Kramsztyk, MD and His Idea of Innovative Hospitals”. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, t. 85, lipiec 2022, s. 27-29, doi:10.12797/AHiFM.85.2022.85.06.