Witczak, W. „Przemysław Dymek, 7 Batalion Sanitarny. Kadra Zapasowa 7 Szpitala Okręgowego. (Seria Zarys Historii Wojennej pułków Polskich W Kampanii wrześniowej, Zeszyt 220). Oficyna Wydawnicza «Ajaks», Pruszków 2021, ss.27+1 nlb., Ilustr. ISBN 978-83-66508-14-9”. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, t. 85, lipiec 2022, s. 174-5, https://journals.akademicka.pl/ahifm/article/view/5056.