Kierzek, A. „Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Jana Kazimierza”. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, t. 86, grudzień 2023, s. 33-49, doi:10.12797/AHiFM.86.2023.86.03.