Stasiuk, A. (2019). Zapisy na marginesach stronic halickich starodruków cerkiewnych z XVII wieku. Krakowskie Pismo Kresowe, 11(11). https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.02