Wasyl, F. (2019). Zbigniew Manugiewicz, Jerzy Tustanowski, „U podnóża Owidiusza. Rozkwit i zagłada wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, 493 ss., il. Krakowskie Pismo Kresowe, 11(11). https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.11