Pudłocki, T. (2017). Українські жінки у горнилі модернізації [Ukraińskie kobiety w modernizacyjnym tyglu], ред. Оксана Кісь, Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», Харків 2017, ss. 304. Krakowskie Pismo Kresowe, 9, 185–191. https://doi.org/10.12797/KPK.09.2017.09.07