Papa , I. (2020). „Kronika Podhorecka” jako źródło do badań nad dziejami zamku w Podhorcach w drugiej połowie XIX wieku na początku XX wieku. Krakowskie Pismo Kresowe, 12, 151–186. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.07