Grin-Piszczek, E. . (2020). Dokumenty pergaminowe miasteczka Niżankowice w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Krakowskie Pismo Kresowe, 12, 9–23. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.01