Winnyczenko, O. (2020). Testamenty mieszkańców Lwowa z czasów epidemii pierwszej ćwierci XVII wieku : Okoliczności sporządzenia. Krakowskie Pismo Kresowe, 12, 25–49. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.02