Dudek, T. . (2020). Konserwatyści galicyjscy wobec kwestii ukraińskiej w okresie rządów namiestnika Leona Pinińskiego (1898-1903). Krakowskie Pismo Kresowe, 12, 51–80. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.03