Wodzińska, I. . (2020). Las w życiu codziennym Lasowiaków i Poleszuków: Wybrane zagadnienia. Krakowskie Pismo Kresowe, 12, 129–148. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.06