Pudłocki, T. . (2020). Lwowska stauropigia: Historia, ludzie, kontakty. Krakowskie Pismo Kresowe, 12, 189–195. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.08