Bruski, J. J. . (2020). Wokół dylematów wyboru tożsamości narodowej. Nowa książka o metropolicie Andrzeju Szeptyckim.: Magdalena Nowak, Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, 614 ss. Krakowskie Pismo Kresowe, 12, 197–204. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.09