Więch, A. S. (2020). Michał Piekarski, Przerwany kontrapunkt, Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912-1944, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017, Monografie z Dziejów Oświaty, t. 48, 460 ss., il. Krakowskie Pismo Kresowe, 12, 205–208. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.10