Karolczak, K., & Kudela-Świątek, W. (2021). Wstęp. Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 7. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.01