Karolczak, K. (2021). Środowisko intelektualne Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w dziewiętnastowiecznym Lwowie. Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 15–26. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.02