Miławicki OP, M. (2021). „Ja nie znam Ojczyzny jak Polska, w jej zmartwychwstanie wierzę jak w Boga”: Dominikanin Piotr Zachariasz Korotkiewicz (1803-1873) jako jeden z duchowych przywódców ruchu patriotyczno-narodowego we Lwowie w 1848 r. Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 51–76. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.04