Świątek, A. (2021). Życie i twórczość Platona Kosteckiego jako wyzwanie biograficzne i źródłoznawcze. Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 77–94. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.05