Świetlik, K. (2021). Zofia Romanowiczówna (1842-1935) – lwowska pamiętnikarka i działaczka społeczna. Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 95–110. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.06