Nowak, M. (2021). Wokół biografii metropolity Andrzeja Szeptyckiego – stan badań, źródła i metoda. Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 111–135. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.07