Michalska-Bracha, L. (2021). Środowisko intelektualne Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa (1906-1939). Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 153–164. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.09