Dudiak, O. (2021). Spisy powszechne w Polsce w latach 1921 i 1931 jako źródło do badań liczebności, struktury etniczno-wyznaniowej i zatrudnienia przedsiębiorców przemysłowych we Lwowie w okresie międzywojennym. Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 187–202. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.11