Baran, Z. (2021). „Lwów był dla mnie Mekką”. Wspomnienia Ułasa Samczuka. Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 209–223. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.13