Biedrzycka, A. (2021). Wojenne losy Aleksandra Prusiewicza i jego „Dziennik z wydarzeń II wojny światowej 1939-1941”. Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 225–244. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.14