Heneha, R. (2021). „Przy partyjnym stole”. Dostawy towarów spożywczych dla nowej elity lwowskiej w latach 1944-1947. Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 245–259. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.15