Szełestak, Łarysa. (2021). Ustanowienie sowieckiego systemu przysposobienia obronnego w cywilnych szkołach wyższych we Lwowie (1944-1961). Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 261–270. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.16