Siromśkyj, R. (2021). Ten, który łączył niepołączalne. O profesorze Petrze Nedbajle i prawach człowieka. Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 271–285. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.17