Olechowski, P. (2021). „Nie wychowywać nowej inteligencji”. Trudne lata mniejszości polskiej we Lwowie 1959-1962. Krakowskie Pismo Kresowe, 13, 287–300. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.18