Baczkowski, M. (2022). Metryka józefińska jako źródło do dziejów wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej Galicji. Krakowskie Pismo Kresowe, 14, 9–23. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.01