Huz, A. (2022). Najwyżej zatwierdzone rozporządzenie Komitetu Ministrów „W sprawie trybu cenzurowania rękopisów kazań wygłaszanych w kościołach rzymskokatolickich” jako instrument kontroli Kościoła rzymskokatolickiego w Imperium Rosyjskim. Krakowskie Pismo Kresowe, 14, 25–40. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.02