Lechniuk, R. (2022). Onufrij Wolanśkyj i idee ultramontanizmu w Kościele greckokatolickim na początku ХХ wieku. Krakowskie Pismo Kresowe, 14, 41–55. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.03