Chrobak, Łukasz. (2022). Sprawy gospodarcze w korespondencji hr. Benedykta Tyszkiewicza do ks. Andrzeja Lubomirskiego (przyczynek). Krakowskie Pismo Kresowe, 14, 75–93. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.05