Kaczmarek, B. (2022). Galicja i front wschodni we wspomnieniach włoskich żołnierzy armii austro-węgierskiej. Krakowskie Pismo Kresowe, 14, 95–116. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.06