Ondrák, V. (2022). Losy członków Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów internowanych w Czechosłowacji po II wojnie światowej. Krakowskie Pismo Kresowe, 14, 141–178. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.08