Stasiuk, Andrij. 2019. “Zapisy Na Marginesach Stronic Halickich starodruków Cerkiewnych Z XVII Wieku”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (11). https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.02.