Dudek, Tomasz. 2020. “Konserwatyści Galicyjscy Wobec Kwestii ukraińskiej W Okresie rządów Namiestnika Leona Pinińskiego (1898-1903)”. Krakowskie Pismo Kresowe 12 (December):51-80. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.03.